Jesteś tutaj: edukacjabezbarier.pl > Nauczyciele i metody nauczania > NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Post Icon

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Kim jest? Jaka jest jego rola? Obowiązki nauczyciela wspomagającego obejmują tradycyjną pracę w szkole, ale też obowiązki pedagoga specjalnego. NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Pracuje on z dziećmi, które wymagają specjalistycznej edukacji, ocenia on ich możliwości i predyspozycje, a następnie dobiera odpowiednie pomoce dydaktyczne i ćwiczenia tak, by przerabiany materiał pozostał zrozumiany i przyswojony.
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY W jego pracy niezbędne jest zaangażowanie i empatyczne podejście do swoich podopiecznych, ale jednocześnie musi mieć on podzielną uwagę, by opiekować się także pozostałą częścią klasy.
Nauczyciel ten uczy tolerancji, szacunku i odpowiedniej motywacji. Bardzo dobrze zna on swych uczniów, ich mocne oraz słabe strony, wie jak dostosować zajęcia, by podopieczny czerpał jak najwięcej, mimo stwierdzonych trudności w uczeniu się. Jego praca opiera się na stałym kontakcie z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami dziecka. NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Ich wspólna praca pozwoli na rozwój młodego człowieka, mimo wielu barier i problemów. Źródło: http://stud-tour.edu.pl/

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.