Jesteś tutaj: edukacjabezbarier.pl >Artykuły w kategorii ‘Nauczyciele i metody nauczania
Post Icon

BURZA MÓZGÓW

Jest wiele ciekawych metod, dzięki którym tradycyjna, nudna lekcja może zamienić się z w kreatywną, ciekawą, niezwyczajną metodę nauczania. Nauczyciele chcąc w jak najszybszym czasie, zebrać masę interesujących pomysłów mogą stosować tzw. „burzę mózgów”. Pierwsze, co należy uczynić to zachęcić uczniów, tuż po wprowadzeniu tematu rozmowy, do zapisania swojego pomysłu w zeszycie lub na małych karteczkach. Każdy z nich jest cenny, jest źródłem pewnej informacji, nie należy ich więc krytykować i oceniać. Wówczas uczniowie swobodnie wyrażą swoją opinię, nie zważając na to czy spodoba się ona nauczycielowi czy nie. Co ważne uczniowie p

Przeczytaj komentarze użytkowników0
Post Icon

BEZ DYSKUSJI!

Jedną z aktywnych i kreatywnych metod nauczania jest prowadzenie dyskusji. Pozwala ona na wyrażenie przez ucznia własnej opinii, dążenie do poznania prawdy, wnioskowanie. Metoda ta jest skuteczna na wielu płaszczyznach. Prowadzona jest przez polonistów podczas analizy dzieła literackiego, przez biologa, który pyta uczniów o powiązanie budowy z funkcją czy przez historyka, który bada przyczyny i skutki danego wydarzenia. Czy rzeczywiście pozwala ona jednoznacznie wyrazić zdanie uczniów? Nie do końca. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, nie wszyscy nauczyciele decydują się na stosowanie tej metody. Preferują oni wpajać im własne opinie i czystą teorię, z

Przeczytaj komentarze użytkowników0
Post Icon

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Kim jest? Jaka jest jego rola? Obowiązki nauczyciela wspomagającego obejmują tradycyjną pracę w szkole, ale też obowiązki pedagoga specjalnego. Pracuje on z dziećmi, które wymagają specjalistycznej edukacji, ocenia on ich możliwości i predyspozycje, a następnie dobiera odpowiednie pomoce dydaktyczne i ćwiczenia tak, by przerabiany materiał pozostał zrozumiany i przyswojony. W jego pracy niezbędne jest zaangażowanie i empatyczne podejście do swoich podopiecznych, ale jednocześnie musi mieć on podzielną uwagę, by opiekować się także pozostałą częścią klasy. Nauczyciel ten uczy tolerancji, szacunku i odpowiedniej motywacji. Bardzo dobrze zna on swych

Przeczytaj komentarze użytkowników0